од 1945-та


Контакт

КНИЖАРНИЦИ

Бр. 1 Скопје Центар + 389(0) 2322 262, + 389(0) 76 496 858, 161, ул.Димитрие Чуповски,15
Бр. 2 Скопје Центар + 389(0) 2 3222 621 + 389(0) 75 479 387, ул. Даме Груев, бб
Бр. 3 Прилеп + 389(0)48 25 53 89, + 389(0) 75 464 976, ул.Ѓорче Петров, бб
Бр. 4 Скопје Влае + 389(0) 2033 045, +389(0) 75 356 147, ул.Пролетерска, 6
Бр. 5 Велес +389(0) 43 212 610, +389(0) 75 316 895, ул. Благој Ѓорев, 7
Бр. 6 Струмица +389(0) 34 32 77 76, +389(0) 75 464 989, ул. Маршал Тито, 18
Бр. 7 Скопје, Кисела Вода +389(0) 2/5111530, +389(0) 75 335 316, ул. Иван Козаров, 47/3 Бр. 8 Кочани +389(0) 33 27 15 60, +389(0) 75 316 612, ул. Маршал Тито, 45
Бр. 9 Битола +389(0) 47 24 08 99, +389(0) 75 464 977, ул. Иван Милутиновиќ, 18
Бр. 10 Кавадарци +389(0) 43 415 844, +389(0) 75 464 234, ул. Илинденска,11
Бр. 11 Тетово +389(0) 44 34 22 70, +389(0) 75 479 381, ул.120,бб
Бр. 12 Штип +389(0) 32 38 94 50, +389(0) 75 464 978, ул. Ванчо Прке, 50
Бр. 13 Охрид +389(0) 46 25 53 89, +389(0) 75 453 442, Македонски просветители, 8
Бр. 15 Рамстор + 389(0) 2 2434 680, +389(0) 75 451 042, Мито Хаџи-Василев Јасмин,7
Бр. 16 Лептокарија + 389(0) 2 3061 762, +389(0) 75 374531 бул.Партизански одреди, 645-1
Бр. 17 Скопје Антико +389(0) 2 3064 692, +389(0) 70 602 343 бул. Партизански одреди, 80-12
Бр. 18 Струга +389(0) 46/511 180, +389(0) 75/453 442 ул. Маршал Тито бр. 85
Бр. 19 Струмица +389(0) 34 330 972, ул. Ленинова, 29
Бр. 20 Бр. 20 Кичево +389(0)45 511-040, +389(0) 75 453 442, ул. Маршал Тито бр.56
Бр. 21 Скопје Сити Мол +389(0)2 3086 700, +389(0)76 361 354, ул. Љубљанска, 4
Бр. 22 Скопје Капитол Мол +389(0) 2 5111 988, +389(0) 76 237 058, бул. Јане Сандански, 71-а

Управа

Генерален директор

м-р Павле Петров

тел. + 389(0) 2 3129 402

факс. + 389(0) 2 3220 373

Издавачки сектор

тел. + 389(0) 2 3117 255;
 
Уредник:
Ана Иванова
тел. +389(0) 2 3117 255; + 389(0) 76 381 640
aivanovapd@gmail.com
 
Уредник-соработник:
Софија Вуловска
Тел. +389(0) 2 3117 255; +389(0) 75 240 790
vulovska@gmail.com
 
Уредник-соработник:
Координатор за учебниците за странските јазици
Магдалена Костовска
Тел. + 389(0) 2 3117 255; +389(0) 76 421 711
magdalenakpd@gmail.com
 
Кореспондент:
Александра Теодору
Тел. + 389(0) 2 3117 255; +389(0) 75 376 840
atheodoroupd@gmail.com


Комерција и маркетинг
 
Директор на комерција и маркетинг

Весна Дукоска

тел. + 389(0) 2 3117 255; + 389(0) 2 3116 155

 

Одговорна за односи со јавност и маркетинг

Татјана Димовска-Атанасова

тел. + 389 (0) 2 3177 255; + 389(0) 75 254 650

tanyadimovska@yahoo.com

 

Комерција
 
Одговорен комерцијалист за продажба
Горан Дукоски
тел. +389(0) 2047 384; + 389(0)75 384 823
goran.dukoski@yahoo.com
 
Комерцијалисти:

Љупчо Мирчески
тел. +389(0) 2047 384; + 389(0)75 464 245
ljupco_m@prodelo.com.mk
 
Милан Митановски
тел. +389(0) 2047 384; + 389(0)75 464 275
 
Татијана Кромидаровска
тел. +389(0) 2047 384; + 389(0)76 279 667
tanja.kromidarovska@gmail.com
 
Јовица Јовевски
тел. +389(0)2042 520; +389(0)75 355 295
jovica.detskaradost@yahoo.com
 
Горан Велковски
тел. + 389(0) 2042 520; + 389(0) 75 240 791
goran.velkovski@prodelo.com.mk


Сектор за финансии и сметководство

Шеф на Финансовo-сметководствена служба

Весна Брзовска

тел. + 389(0) 2050 335; +389(0) 75 464 244
smetkovodstvo_prodelo@t-home.mk


Дистрибутивен центар
тел. +389(0) 2047 384
 
Шеф на дистрибутивен центар за школски прибор и канцелариски материјали
Горан Деспотовски
тел. +389(0) 76 381 642
 
Шеф на дистрибутивен центар за книги
Митко Митановски
тел. +389(0) 70 761 887


Дирекција

Ул. Димитрие Чуповски, 15
Поштенски фах, 6
1000 Скопје

тел. + 389(0) 2 3117 255
факс: + (0) 2 3220 373

жиро-сметка: 300000000031852
ЕДБ: 4030990209597
Комерцијална банка АД